Pogoji uporabe

Zaščita pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani podjetja Maksterm, d.o.o., na naslovu www.maksterm.si. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last podjetja Maksterm, d.o.o., in je informativne narave.

Omejena odgovornost

Maksterm, d.o.o., ne odgovarja za uporabo spletnih strani www.maksterm.si in za morebitno škodo, povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Maksterm, d.o.o., bo z vzdrževanjem vsebin spletnega mesta skušala zagotavljati njihovo ažurnost in točnost podatkov, vendar ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti za njihovo točnost in celovitost, kot tudi ne za morebitne posledice napačnega tolmačenja vsebovanih spletnih vsebin. Maksterm, d.o.o., si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve spletnih strani (v celoti ali delno) brez predhodnega opozorila.

Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko vsebine na spletnem naslovu podjetja Maksterm, d.o.o., www.maksterm.si, uporabljajo za svoje osebne potrebe, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

Varovanje podatkov

Podjetje bo z vsemi osebnimi podatki, zbranimi na spletnih straneh podjetja Maksterm, d.o.o., www.maksterm.si, razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.

Povezave na druge spletne strani

Spletna stran www.maksterm.si vsebujejo morebitne povezave na spletne strani tretjih oseb. Za besedila, objavljena na teh spletnih straneh, Maksterm, d.o.o., ne prevzema odgovornosti, saj nima nadzora nad vsebino in delovanjem teh strani. Iz tega razloga Maksterm, d.o.o., vse uporabnike svojih spletnih strani poziva, da v izogib morebitnim škodljivim posledicam neavtoriziranih posegov v zasebnost tretjih oseb pred obiskom le-teh preverijo pravna obvestila in zaščito intelektualne lastnine stvariteljev obiskanih spletnih strani.

Zasebnost in uporaba vprašanj in komentarjev

Vsa vprašanja, komentarji, predlogi ali druge vrste komunikacije, vključno z vsemi idejami, izumi, koncepti, tehnikami ali znanjem, ki bi jih katerakoli tretja oseba posredovala na spletno stran www.maksterm.si ali kakor koli drugače na Maksterm, d.o.o.. po elektronski pošti ali kakšni drugi poti, niso obravnavani kot intelektualna lastnina in se smatrajo kot last družbe Maksterm, d.o.o.